Call Us Now +86 (0)21 2426 6400
年龄 :
性别:
保障国家:
点击这里
选项 :
我是一名今年30周岁,居住在中国男性[ 增加被保人 ]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
筛选保险公司
选择适合的保险公司
 • 住院保障
 • 门诊保障
 • 生育保障
 • 牙科保障
 • 紧急医疗
  转运
 • 紧急医疗
  遣返
 • 年度上限
 • 免赔额
 • 保费
 • 比较
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  9
  购买/投保
 • 161,000
  35
  购买/投保
 • 3,000,000
  63
  购买/投保
 • 145,000
  66
  购买/投保
 • 1,800,000
  73
  购买/投保
 • 160,000
  75
  购买/投保
 • 3,000,000
  113
  购买/投保
 • 1,600,000
  123
  购买/投保
 • 975,000
  135
  购买/投保
 • 2,000,000
  139
  购买/投保
 • 1,500,000
  179
  购买/投保
 • 1,500,000
  179
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  18
  购买/投保
 • 76,000 (380,000 lifetime)
  18
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  20
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  23
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  26
  购买/投保
 • 76,000 (380,000 lifetime)
  29
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  29
  购买/投保
 • 30,400 (152,000 lifetime)
  29
  购买/投保